Logo Śląskich Sieci Internetowych

Cennik

A. Miesięcznie opłaty za korzystanie z łącza do Internetu:
Abonament "KomfortNet": 49 zł
Abonament "StartNet": 44 zł

Abonament "MiniNet": 33 zł
Internet bezprzewodowy Wireless N (dopłata do łącza): 8 zł
Abonament dla 2 łączy "KomfortNet" w obrębie jednego lokalu Abonenta: 61 zł
Abonament dla 2 łączy "StartNet" w obrębie jednego lokalu Abonenta: 56 zł

Abonament dla 2 łączy "MiniNet" w obrębie jednego lokalu Abonenta: 49 zł
B. Miesięcznie opłaty za korzystanie z Cyfrowej Telewizji DVB-T:
- Abonament miesięczny dla abonantów korzystających z łącza do Internetu: 14 zł
- Abonament miesięczny dla pozostałych abonantów:  24 zł
- Podstawowa opłata instalacyjna: 99 zł
C. Miesięcznie opłaty za korzystanie z pakietu "Internet + Telefon":
Abonament "KomfortNet": 58 zł
Abonament "StartNet": 53 zł

Abonament "MiniNet": 42 zł
D. Opłaty aktywacyjne i migracyjne:
Opłata za aktywację publicznego adresu IP: 29 zł
Zmiana abonamentu „MiniNet” na „KomfortNet”: 0 zł
Zmiana abonamenu „KomfortNet” na „MiniNet” : 33 zł
Zmiana abonamentu „KomfortNet” na „MiniNet” przy przedłużeniu umowy o 12 miesięcy: 0 zł
Przeniesienie łącza gdy jest wykonana instalacja: 30zł
Przeniesienie łącza przy nowej instalacji: 60zł
E. Opłaty instalacyjne za łącze do internetu:
Podstawowa opłata instalacyjna za łącze do internetu: 99 zł
Opłata za instalację 2-go łącza do internetu: 49 zł
F. Opłaty za instalację i korzystanie z telefonu stacjonarnego HaloNet:
 1. Doprowadzenie łącza do lokalu, Abonent we własnym zakresie kupuje i instaluje bramę lub telefon VOIP:
  • Abonament miesięczny: 5 zł
  • Opłata instalacyjna: 49 zł
 2. Doprowadzenie linii telefonicznej do mieszkania abonenta, przydział numeru telefonu
  1. Dla abonentów korzystających z łącza internetowego:
   • Abonament miesięczny: 9 zł
   • Opłata instalacyjna: 49 zł
  2. Dla pozostałych abonentów:
   • Abonament miesięczny: 19 zł
   • Opłata instalacyjna: 99 zł
G.Usługi serwisowe i opłaty manipulacyjne:
  - Wymiana karty sieciowej, instalacja karty sieciowej, instalacja innych urządzeń w komputerze (np. karty graficznej
, dźwiękowej), zmiana konfiguracji komputera, usunięcie wirusów: 40 zł

  - Instalacja systemu operacyjnego Windows: 50 zł
- Diagnoza usterki: 20 zł
  - Wymiana kabla sieci LAN w przypadku jego uszkodzenia w mieszkaniu klienta: 20zł + 1zł za każdy metr kabla.
  - Nieuzasadnione wezwanie informatyka do mieszkania klienta: 40 zł
  - Odebranie oraz dostarczenie komputera do mieszkania klienta w przypadku usterki: 30zł
  - Opłata za ponowne włącznie do sieci po uprzednim zawieszeniu usługi: 20zł
  - Wydruk duplikatu faktury VAT: 1zł
  - Wydruk duplikatu potwierdzenia wpłaty: 0,5zł
  - Pierwsze wezwanie do zapłaty (zaleganie z płatnościami ponad 25 dni): 3zł
  - Drugie wezwanie do zapłaty (zaleganie z płatnościami ponad 35 dni): 6zł
  - Trzecie wezwanie do zapłaty (zaleganie z płatnościami ponad 45 dni): 8zł
H.Opłaty karne:
 • Opłata za wykorzystanie łącza niezgodne z Regulaminem, w szczególności dalsze odsprzedanie, udostępnienie łącza lub przyłączenie do sieci innego abonenta: W zależności od strat poniesionych przez Usługodawcę: do 1000 zł
 • Opłata za zakłócanie działania sieci: floodowanie, zmianę MAC-a karty sieciowej  na już występujący w sieci, zmianę przydzielonego adresu IP na adres innego użytkownika sieci: 200 zł
 • Usunięcie wpisu z krajowego rejestru długów (spłata zaległości na kwotę ponad 200zł) – 30zł
 • Rozwiązanie umowy przed końcem okresem obowiązywania – zwrot wszystkich upustów (w zależności od rodzaju promocji).

Login:
Hasło:
Zwiększyliśmy prędkość łącza
2015-03-06
Informujemy, iż od lutego b.r. zwiększyliśmy przepustowość łącza Komfort Net.....
Kontakt z nami
SSnet.pl - Śląskie Sieci Internetowe
Dostawca Internetu, telewizji oraz telefonii VOIP